Inguralde

Imagen cabecera

Barakaldo Lan UP

Kontrataziorako diru-laguntzak

Diru-laguntzen arauak

Diru-laguntzen baldintza orokorrak

 • Pertsona parte-hartzaileekiko lan-kontratuetako formalizazioari Udal Enplegu Planetik ondorioztatutako ibilbide hezigarrietan laguntzea - “Barakaldo Lan Up”: Robot industrialen programazioa; Fatxadak birgaitzea (aireztatuak eta SATE); Marketing Digitala eta Big Data-ko ibilbideak arrakastaz gainditu dutenak.
 • Kontratuen gutxieneko iraupena: 3 hilabete, lanaldi erdian
 • Gehienez 3.000 €, hiru hilabeteko lanaldi osoko lan-kontratuko; gehienez 6.000 €, sei hilabeteko edo hortik gorako lanaldi osoko lan-kontratuko; nolanahi ere, laguntzaren amaierako zenbatekoa ezin da soldaten kostuen %75 baino handiagoa izan.
 • Kontratatutako pertsonak talde berezikoak badira, hura ezingo da soldaten kostuen %100etik gorakoa izan, kontratua amaitzeagatik kalte-ordainak eta kontratatutako pertsonen gizarte-segurantza barne. Kasu horretan, gehienezko muga 9.000,00 €-koa izango da.
 • Talde berezitzat hartzen dira: Diru Sarrerak Bermatzeko Errentaren hartzaileak edo onuradunak, 35 urtetik beherako pertsonak, Lanbide - EEZn eskatzaile gisa egon direnak kontratua sinatu aurreko 540 egunetan, aldi horretan zehar gutxienez 360 egun langabezian egon badira, eta 55 urtetik gorako langabeak.
 • Prestakuntza amaitu egunaren biharamunetik aurrera formalizatutako kontratazioak soilik lagunduko dira diruz. Edonola ere, 2019ko azaroaren lehena izango da kontratatzen hasteko epemuga.

Diru-laguntzak eskatzea

Diru-laguntzak eskatzeko gida

Jarraian laburtzen dizugu zer dokumentu erantsi behar duzun eskaera egitean.

1.- Enpresari edo erakundeari dagozkion dokumentuak:

 • Dagokion Erregistro Publikoan behar bezala erregistratutako enpresaren eraketa-eskrituren fotokopia.
 • Identifikazio Fiskaleko Zenbakiaren fotokopia.
 • Legezko ordezkariaren (izaera juridikoa ez duten erakundeen kasuan, erakundea osatzen duen pertsona bakoitzeko bat) NANaren fotokopia, eta, hala badagokio, ahalordea emateko eskritura.
 • Enpresa JEZn alta emanda dagoela adierazten duen ziurtagiria (dagokion Ogasunak jaulkitako ziurtagiria), eta aipatutako zergaren azken ordainketaren agiria. Ordaintzetik salbuetsita egonez gero, erantzukizun-aitorpen baten bidez frogatu egin beharko da.
 • Izaera juridikorik ez duten erakundeen kasuan, Identifikazio Fiskaleko Zenbakia, kide bakoitzaren exekuzio-konpromisoak eta bakoitzari aplikatuko zaion diru-laguntzaren zenbatekoa.
 • Enpresak Ogasunaren zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzaren beharrak betetzen dituela egiaztatzen duten ziurtagiriak. Ziurtagiri horiek guztiek deialdi hau argitaratu osteko data eduki beharko dute.
 • Diru-laguntza abonatzeko hartzekodunaren - hirugarrenen fitxa

2.- Kontratuari dagozkion dokumentuak:

 • Lan-kontratuaren fotokopia
 • Lanbideri zuzendutako jakinarazpena.
 • Langileak Gizarte Segurantzan izena eman izanaren agiria. (IDC - Informe de Datos para la Cotización)

3.- Kontratatutako pertsonari dagozkion dokumentuak:

 • Kontratatutako pertsonaren NANaren fotokopia.

 

 


Planaren helburua lan merkatuan sartzeko zailtasunak dituzten pertsona langabeen enplegagarritasuna hobetzea da, Barakaldon erroldatuta daudenak batez ere, sartzeko ibilbideen garapenaren bidez honako hauek barne hartzen dituena: prestakuntza eskatutako lanbide profilean eta ondoren kontratazioa enpresen partetik.

Prestakuntza esparruak honako hauek dira:

 • Big Data
 • Marketing Digitala
 • Industria Roboten Programaziorako eta Maneiurako sarrera
 • Birgaitze jasangarria. Aireztatutako fatxada eta SATE (kanpo isolamendu termikorako sistemak)

Robot Industrialen Erabileraren eta Programazioaren Hastapenak

30 urte baino gehiago, gutxienez Goi Mailako Heziketa Zikloko prestakuntza (nahiago da lanbide-arlo teknikoetan) eta edozein sektoretan eskarmentua badituzu, zuretzako da prestakuntza-jarduera hau, Programazioko Teknikari gisa trebatu eta gaitu egin zaitezen. Horrela, parametro jakin batzuk dituen robot industrial bat abiarazteko ezagutza eskuratuko duzu. Horretarako, programazio-hizkuntzaren oinarriak eta parametro horiek aldatzeko oinarrizko programak erabiliko dituzu.

Ikastaroak 120 orduko iraupenarena du, 08:30etik 15:00etara, astelehenetik ostiralera, eta Barakaldon emango da.

Eskolen gutxi gorabeherako datak: 19/06/24 – 19/07/19

Informazio gehiago:

INGURALDE, Enplegu Zentroa
Innobak Eraikina - Dolores Ibarruri Pasalekua, 82 (Beurko Zaharra, 38 Pab.)
Helbide elektroniko hau spam roboten kontra babestuta dago. JavaScript aktibatuta eduki behar duzu hau ikusteko.
94.418.90.44

Logotipos
Creative Commons Logo

   Inguralde 2019    |