Inguralde

Imagen cabecera

Barakaldoko Udalak, Inguralderen, bere Garapenerako Agentziaren, bidez, Barakaldoko langabeak kontratatzeko laguntzak eskaintzen dizkie Barakaldoko entitate edo enpresei:

Laguntza hauek Lanbide - Euskal Enplegu Zerbitzuak finantzaturiko Enplegua Sustatzeko Tokiko Ekintzen esparruan daude (2018ko ekainaren 20ko EHAA).

Deialdia argitaratu eta gero hasiko da eskariak aurkezteko epea.

Diru-laguntzen arauak

Diru-laguntzen baldintza orokorrak

  • Kontratuen gutxieneko iraupena: 3 hilabete, lanaldi erdian
  • Kontratuek enplegu sorrera garbia sortu behar dute, azken hiru hilabeteetako batez besteko plantillarekin alderatuta.
  • Gehienez 3.000 €, hiru hilabeteko lanaldi osoko lan-kontratuko; gehienez 6.000 €, sei hilabeteko edo hortik gorako lanaldi osoko lan-kontratuko; nolanahi ere, laguntzaren amaierako zenbatekoa ezin da soldaten kostuen %75 baino handiagoa izan.
  • Kontratatutako pertsonak talde berezikoak badira, hura ezingo da soldaten kostuen %100etik gorakoa izan, kontratua amaitzeagatik kalte-ordainak eta kontratatutako pertsonen gizarte-segurantza barne. Kasu horretan, gehienezko muga 9.000,00 €-koa izango da.
  • Talde berezitzat hartzen dira: Diru Sarrerak Bermatzeko Errentaren hartzaileak edo onuradunak, 35 urtetik beherako pertsonak, Lanbide - EEZn eskatzaile gisa egon direnak kontratua sinatu aurreko 540 egunetan, aldi horretan zehar gutxienez 360 egun langabezian egon badira, eta 55 urtetik gorako langabeak.
  • Adierazitako diru-laguntza guztiak % 10 igoko dira lanbide jakin batzuetan emakumeak kontratatuz gero, baldin eta lanbideotan emakumezkoak gizonezkoak baino % 50 gutxiago badira. (Aipatutako lanbide horiek dauzkan taulan egiaztatu)
  • Diru-laguntza eska daiteke 2018ko ekainaren 21etik 2019ko apirilaren 1era arte eginiko kontratuengatik.
Logotipos

Este plan se inscribe en el marco de las Acciones Locales de Promoción de Empleo financiadas por Lanbide - Servicio Vasco de Empleo - 2018

Creative Commons Logo

Inguralde 2018